.st0{fill:#FFFFFF;}

Je huis verduurzamen? 4 Tips die je niet mag missen! 

 april 22, 2022

Alles over duurzaam wonen in een artikel schrijven, is niet mogelijk. Het is een veelomvattend gebied. We kunnen verduurzamende maatregelen voor ons huis in drie categorieën opdelen, namelijk woningisolatie, zelf energie opwekken en duurzame verwarming. Uit elk van die categorieën lichten we er een maatregel uit. We beginnen echter over subsidies.

Subsidies voor verduurzaming van de woning

Maatregelen voor de verduurzaming van onze woning leveren op termijn profijt op. Maar niet iedereen heeft voldoende spaargeld om de benodigde investeringen te doen. Maar om de last wat te verlichten, kun je subsidie voor verduurzaming aanvragen. De overheid hecht namelijk een groot belang aan verduurzaming. Voor isolatiemaatregelen kan je in aanmerking komen voor een ISDE-subsidie. ISDE staat voor Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. De subsidie kan je bij de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) aanvragen. Behalve deze landelijke regeling zijn er ook subsidiepotjes op provinciaal en gemeentelijk niveau. Enig onderzoek kan een leuk geldbedrag besparen.

Woningisolatie

In de voorgaande paragraaf noemden we al isolatie als vorm van verduurzaming van de woning. Bij een goede isolatie heb je minder energie nodig voor de verwarming van je woning. Doordat er in Nederland nog veel woningen verwarmd worden door verbranding van fossiele brandstoffen, vermindert door isolatie de CO2-uitstoot en de uitputting van de voorraden van die brandstoffen. Isolatie kan met name door dak-, spouwmuur- en vloerisolatie, en hoogrendementsbeglazing. Dak- en spouwmuurisolatie zijn relatief simpel te doen. Toch kan je laatstgenoemde beter aan een gespecialiseerd bedrijf overlaten. Als je dak niet goed is geïsoleerd, kan je de isolatie daarvan prima zelf doen als je een beetje handig bent.

Zelf energie opwekken

Bij zelf energie opwekken, praten we in het geval van een woning over elektrische energie door zonnepanelen. Voor zonnepanelen kan je helaas geen landelijke subsidie meer krijgen. Wel bestaat er een constructie om de betaalde btw terug te vragen. Op gemeentelijk niveau zijn hier en daar nog wel subsidiemogelijkheden. Door zelf energie op te wekken, hoef je minder stroom van een energiebedrijf te betrekken. Veel energiecentrales werken nog op fossiele brandstoffen. Dus ook hier is het resultaat een verlaging van de CO2-uitstoot en een minder snelle uitputting van de voorraden van die brandstoffen.

Duurzame verwarming

De verwarming van je woning wordt duurzamer naarmate daarvoor minder fossiele brandstoffen worden verbruikt. We gaven al eerder de woningisolatie als middel voor dat laatste. In deze paragraaf noemen we onder meer over elektrische verwarming, andere brandstoffen gebruiken (onder andere pellets), aansluiten op een warmtenet, een zonneboiler en/of een warmtepomp plaatsen. We zullen hier wat nader ingaan op de elektrische verwarming met infraroodpanelen. Die panelen kan je heel goed zelf bevestigen. Ze stralen onzichtbaar infraroodlicht uit en dat warmt alles op wat zich binnen de stralingsbundel bevindt. Zo vindt plaatselijke verwarming plaats. Ook reageren de infraroodpanelen snel en daarom voel je binnen korte tijd hun effect. Als bijverwarming zijn infraroodpanelen een goede optie.

Ook interessant:

Laat een reactie actier

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}